Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Wyniki z egzaminu będą ważnym czynnikiem branym pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Z tego powodu zaleca się jak najwcześniejsze rozpoczęcie przygotowań, najlepiej już od IV klasy szkoły podstawowej.

By osiągnąć jak najlepsze wyniki na egzaminie końcowym polecamy nasz kurs przygotowujący z języka, który obejmuje:

• 70 spotkań (rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych oraz konwersacje)
• 35 spotkań (utrwalanie wiedzy gramatycznej)

Grupy zajęciowe będą liczyły od 5 do 10 osób. Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu, a skończy w czerwcu. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia. Koszt kursu to 190 zł na miesiąc (tylko 18 zł za 1 zajęcia trwające 55min.)

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przykładowy egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego, CKE. (link) https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf

Informator o egzaminie ósmoklasisty z j. angielskiego, CKE. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf