Kursy Ósmoklasistów

  • Już w kwietniu 2019 Ósmoklasiści po raz pierwszy napiszą Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Do walki o miejsca w szkołach średnich przystąpią dwa roczniki – ósmoklasiści i absolwenci gimnazjów. Nie czekaj – przygotuj się do Egzaminu z ekspertami od nauczania!

Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 będzie odbywał język polski, matematykę i język angielski.
Poziom Egzaminu będzie wyższy niż poziom dotychczasowego testu po gimnazjum. Ponadto, będzie on sprawdzał nie tylko rozumienie, ale także przetwarzanie informacji.
Przed tegorocznymi Ósmoklasistami prawdziwe wyzwanie, bo w 2019 roku o miejsca w szkołach średnich będą walczyć dwa roczniki: absolwenci podstawówek oraz ostatnich klas gimnazjów.
Kurs przygotowujący do Egzaminu Ósmoklasisty w Leader School to:
- powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy,
- systematyczne ćwiczenie sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
- nabycie umiejętności związanych z argumentowaniem i wnioskowaniem
- nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i przetwarzania
- sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym
- stały monitoring postępów w nauce – wiesz, nad czym pracować,
- wybór dogodnej lokalizacji zajęć (Grunwald, Rataje, Winogrady).
Zapraszamy na kurs w dwóch blokach przedmiotowych: Język polski - Matematyka oraz Język Angielski. Kurs trwa od połowy września do początku kwietnia i obejmuje 50 godzin zegarowych zajęć (25 spotkań). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut.