Szkolenia językowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Szkolenia językowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych

  • Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo?
    A może jesteś pracownikiem takiej firmy i chcesz podszkolić język obcy?

Leader School Winogrady jest szkołą języków obcych wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych WARP i posiada uprawnienia do prowadzenia kursów językowych dofinansowanych ze środków unijnych. Naszym klientom oferujemy pomoc w uzyskaniu do 80% dofinansowania do nauki.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły, naukę można rozpocząć w każdej chwili. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne.

  • Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul. Przełajowa 2 w Poznaniu lub telefonicznie pod numerem 600 986 086

Podnieś kompetencje swoje lub swoich pracowników. Skorzystaj z dotacji na szkolenia i kursy językowe. Zdobądź dofinansowanie w WARP. Dzięki projektowi realizowanemu przez WARP możesz pozyskać dofinansowanie m.in. na szkolenia i kursy językowe. USŁUGI ROZWOJOWE to szansa na podniesienie kompetencji pracowników MŚP. W projekcie USŁUGI ROZWOJOWE ustalono maksymalne kwoty dofinansowania. Tym samym limit dofinansowania wynosi 3 000 zł na pracownika a 50 000 zł na firmę.

Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości firmy:
– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %