Egzamin Ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu klas ósmych

Gotowi na powrót do szkoły? Zaopatrzeni w przybory szkolne i podręczniki?

Ostatnią klasę w szkole podstawowej zwieńczy egzamin ósmoklasisty. Ale bez stresu! Jesteśmy tu po to, żeby ułatwić Wam przygotowania do niego.

Zapraszamy uczniów klas ósmych do naszej szkoły na kurs przygotowujący do egzaminu. A czy wiecie jak egzamin wygląda?

  • Egzamin ósmoklasisty z angielskiego lub języka obcego nowożytnego odbywa się w trzecim dniu testów. Podobnie jak dwa pozostałe – egzamin z języka polskiego i egzamin z matematyki – dogłębnie sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował materiał z ośmiu lat nauki w szkole podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zakres materiału
Podobnie jak egzamin z polskiego czy matematyki, egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie będzie należał do łatwych przede wszystkim dlatego że obejmuje zagadnienia z całej podstawy programowej – i tylko jej realizacja zapewni uczniom odpowiednie przygotowanie.

Wśród zadań egzaminacyjnych znajdą się zarówno takie, które sprawdzą znajomość gramatyki i słówek, jak i umiejętność rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi, przetwarzania ich oraz reagowania na nie.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - zadania
Podobnie jak w pozostałych częściach egzaminu będą to zadania zamknięte i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz zadania typu prawda-fałsz. Zadania otwarte będą wymagały od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi – znajdą się wśród nich zarówno zadania tylko w języku angielskim, jak i takie, w których na podstawie treści anglojęzycznej trzeba będzie – już po polsku – odpowiedzieć na kilka pytań. Jedno z zadań będzie wymagało nie tylko znajomości języka, lecz również wyobraźni – uczeń, postawiony w określonej sytuacji, będzie musiał umieć porozumieć się z obcokrajowcem. Na egzaminie znajdą się również zadania wymagające wysłuchania treści z płyty CD, a następnie udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – arkusz egzaminacyjny
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa krócej, niż pozostałe testy – 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 kategorii (tzw. wiązek). Będzie on podzielony na kilka wyraźnych części:

1. Rozumienie ze słuchu.
W trakcie tej części uczniowie dwukrotnie odsłuchają nagrań z płyty CD, na której oprócz tekstu w języku obcym nagrane będą również instrukcje w języku polskim. Na całe nagranie wraz z przerwami na wykonanie zadań przeznaczono 20-25 minut, w trakcie których uczniowie będą musieli uporać się w 12-14 zadaniami.

Znajomość funkcji językowych. W tej części arkusza znajdą się zadania, które sprawdzą znajomość funkcji języka, a także podobieństw i różnic do języka polskiego. Zadania będą oparte na krótkich tekstach, zdjęciach lub nagraniach odtwarzanych z płyty CD. W tej części znajdzie się 10-12 zadań.

2. Rozumienie tekstów pisanych.
W tej części arkusza znajdzie się 12-16 zadań, które sprawdzą, czy uczeń rozumie teksty pisane.

3. Znajomość środków językowych.
Zadań, sprawdzających znajomość środków językowych (m.in. gramatyki) będzie 10-12, i mają być one oparte albo na krótkich, pojedynczych zdaniach, albo na krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

4. Wypowiedź pisemna.
Ostatnia część to miejsce na własną twórczość ucznia, którego zadaniem będzie napisanie krótkiego (50-120 wyrazów) tekstu na zadany temat – opowiadania, zaproszenia, wpisu na blogu czy uzasadnienia opinii. Temat polecenia będzie wydany w języku polskim, i będzie zawierał trzy konkretne podpunkty, które uczeń będzie musiał w swojej wypowiedzi rozwinąć. Dla ułatwienia zasugerowany zostanie również początek wypowiedzi.

  • Zapisy w sekretariacie szkoły Leader School Winogrady, ul. Przełajowa 2, pon numerem 600 986 086 lub zapisz się ONLINE.