Przygotuj się do matury

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎ Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

  • Przygotowując się do matury z języka obcego z Leader School osiągniesz najlepsze wyniki.

W naszej szkole przygotowujemy go egzaminu dojrzałości skupiając się na doszkalaniu wszystkich kluczowych obszarów: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Każda z umiejętności jest równie ważna i w podobnym stopniu przyczynia się do uzyskania zadowalającego wyniku z egzaminu. Rozwiązywanie zadań to nie wszystko, ważne jest również poznanie schematu arkusza maturalnego oraz trenowanie przykładowych zadań z części ustnej egzaminu.

  • Zadzwoń +48 600 986 086 napisz winogrady@leaderschool.pl lub przyjdź osobiście zapisać się na nasze kursy.

W Leader School zdajemy sobie sprawę, że znajomość języka obcego u każdego maturzysty może być na innym poziomie, dlatego prowadzimy małe, kameralne grupy oraz wprowadzamy diagnozę możliwości podczas zapisywania się do szkoły. Wiedza na temat posiadanych już umiejętności pozwala nam zaproponować jak najlepiej dopasowaną grupę, w której każdy uczeń będzie rozwijał obszary wymagające największego wsparcia oraz poszerzał swoją wiedzę na temat języka.