Egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu klas ósmych

Rok szkolny już się rozpoczął, a wraz z nim wielkimi krokami zbliża się egzamin klas ósmych. Ale bez stresu! Zapraszamy uczniów do naszej szkoły na kurs przygotowujący do egzaminu. Pomożemy wam dostać się do wymarzonej szkoły średniej!

  • Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego odbywa się w trzecim dniu testów. Podobnie jak dwa pozostałe – egzamin z języka polskiego i egzamin z matematyki – jest obowiązkowy i dogłębnie sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował materiał z ośmiu lat nauki w szkole podstawowej.
    Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:
    angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego
    i włoskiego.

  • Czy wiecie jak wygląda egzamin?

Podobnie jak egzamin z polskiego czy matematyki, egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie będzie należał do łatwych przede wszystkim dlatego, że obejmuje zagadnienia z całej podstawy programowej – i tylko jej realizacja zapewni uczniom odpowiednie przygotowanie.
Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

ZAKRES SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI
• Znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych)
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi i reagowanie na nie

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa krócej, niż pozostałe testy – 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 punktów mniej niż dotychczas), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. Podobnie jak w pozostałych częściach egzaminu będą to zadania zamknięte i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz zadania typu prawda-fałsz. Zadania otwarte będą wymagały od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi – znajdą się wśród nich zarówno zadania tylko w języku angielskim, jak i takie, w których na podstawie treści anglojęzycznej trzeba będzie – już po polsku – odpowiedzieć na kilka pytań. Jedno z zadań będzie wymagało nie tylko znajomości języka, lecz również wyobraźni – uczeń, postawiony w określonej sytuacji, będzie musiał umieć porozumieć się z obcokrajowcem. Na egzaminie znajdą się również zadania wymagające wysłuchania treści z płyty CD, a następnie udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania.
Arkusz podzielony jest na kilka części:
• Rozumienie ze słuchu (3-4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)
• Znajomość funkcji językowych (3-4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)
• Rozumienie tekstów pisanych (3-4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)
• Znajomość środków językowych (3-4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)
• Wypowiedź pisemna (Samodzielne napisanie krótkiego tekstu składającego się z 50-120 wyrazów)

  • Zapisy pod numerem 600 986 086, poprzez adres e-mail: winogrady@leaderschool.pl lub w sekretariacie szkoły przy ul. Przełajowej 2.