Szkolenia językowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych

  • Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo?
    A może jesteś pracownikiem takiej firmy i chcesz podszkolić język obcy?

Leader School Winogrady jest szkołą języków obcych wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych i posiada uprawnienia do prowadzenia kursów językowych dofinansowanych ze środków unijnych.
Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

  • Czy Twoja firma jest zarejestrowana na terenie Poznania lub posiada w nim swoją siedzibę?

Możesz skorzystać z projektu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WARP!

Kurs ma charakter indywidualny, a zajęcia mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i online. Udział w kursie jest niezależny od poziomu znajomości języka! Możesz dopiero rozpocząć swoją przygodę z językiem obcym lub kontynuować naukę na odpowiednio dostosowanym poziomie. Kurs może trwać maksymalnie 10 miesięcy, a rozpoczyna się dopiero 30 dni od daty złożenia wniosku. Leader School Poznań Winogrady oferuje również pomoc w dokonywaniu formalności. Limit refundacji na jedną osobę wynosi 4000 zł.

Poziom refundacji jest zależny od wielkości firmy:
– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %

! Należy tutaj zauważyć, że jest to forma refundacji, zatem na początku koszt kursu pokrywa firma, a 80% jest zwracane po jego zakończeniu.

! Zgłaszając dwóch lub więcej pracowników należy również pamiętać, że wśród nich muszą znaleźć się osoby powyżej 50 roku życia.

  • Czy Twoja firma jest zarejestrowana na terenie podregionu poznańskiego lub posiada w nim swoją siedzibę?

Możesz skorzystać z projektu Wielkopolskiej Oferty Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji WORKK!

Kurs ma charakter indywidualny, a zajęcia mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i online. Udział w kursie jest niezależny od poziomu znajomości języka! Możesz dopiero rozpocząć swoją przygodę z językiem obcym lub kontynuować naukę na odpowiednio dostosowanym poziomie. Leader School Poznań Winogrady oferuje również pomoc w dokonywaniu formalności. Limit refundacji na jedną osobę wynosi 6250 zł.

Poziom refundacji jest zależny od wielkości firmy:
– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %

! Należy tutaj zauważyć, że jest to forma refundacji, zatem na początku koszt kursu pokrywa firma, a 80% jest zwracane po jego zakończeniu.

  • Warto dodać, że Leader School Poznań Winogrady jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w swojej siedzibie! Znajomość języków obcych to kapitał na przyszłość. Jeżeli chcesz po zakończeniu kursu dodatkowo otrzymać świadectwo osiągniętego poziomu, masz taką możliwość!
    EGZAMIN NIE JEST ELEMENTEM OBOWIĄZKOWYM KURSU