Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.

Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych lub komputerowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego.
Preferowane będą grupy osób:

 • w wieku 50+,

 • w wieku powyżej 24 lat (25+),

 • o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3),

 • z miast średnich,

 • osoby nie spełniające powyższych kryteriów również mają szansę wziąć udział w projekcie

Wsparciem objętych będzie 450 osób dorosłych, w tym 243 kobiety w wieku aktywności zawodowej, o niskich kompetencjach TIK lub językowych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę ich podniesienia. Osoby te uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze subregionów: poznańskiego i konińskiego.
W przypadku bezrobotnych lub biernych zawodowo kwalifikować się będą osoby nie starsze niż 74 lata.

Projekt oferuje wsparcie w ramach dwóch obszarów tematycznych:

 • Szkolenia językowe na poziomach od A0 do A1 oraz od A1 do A2 realizowane są w wymiarze 120 godz. lekcyjnych i są całkowicie darmowe. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręczniki oraz dostęp do platformy. Frekwencja minimalna 80 % zajęć. Szkolenie zakończone jest zewnętrznym egzaminem TELC.

 • Szkolenia komputerowe trwają 60 godz. i są realizowane w poniższych zakresach:
  Excel – analiza danych
  Tworzenie stron WWW
  Grafika komputerowa
  Programowanie – Python
  Zarządzanie danymi – bazy danych

Osoby zainteresowane projektem, w zależności od tematyki oraz regionu, prosimy o kontakt z odpowiednim operatorem:

 • Projekt szkoleń językowych realizuje:
  Leader School Poznań – Winogrady
  (Partner dla subregionu poznańskiego, firma Jakub Kasperczak)
  kontakt:
  Koordynator projektu:
  e-mail:projekty.winogrady@leaderschool.pl
  telefon: +48 606 796 900

  Jak się zapisać?
  Wyślij do nas zgłoszenie przez formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

 • Projekt szkoleń językowych realizuje:
  Leader School Gniezno
  (Partner dla subregionu konińskiego, firma Leader School Leszek Łukasik)
  kontakt: gniezno@leaderschool.pl

 • Projekt szkoleń komputerowych realizuje:
  Fundacja Wrota Edukacji – Edugate
  (Partner Wiodący, dla subregionów poznańskiego i konińskiego)
  kontakt: projekt82@edugate.pl

Warunkiem przystąpienia do projektu jest zapoznanie się i wypełnienie następujących dokumentów:

 • Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa

 • Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

 • Załącznik nr 3 Deklaracja przystąpienia do projektu

 • Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o chęci powrotu/wejścia na rynek pracy (dotyczy osób biernych zawodowo lub bezrobotnych)

 • Załącznik nr 6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 • Załącznik nr 7 Regulamin

Regulamin obowiązujący do dnia 23.02.2020r.