Język niemiecki Metodą Bezpośrednią BLS

Jeśli zależy Ci na czasie i chcesz nauczyć się swobodnie porozumiewać się po niemiecku to ten kurs spełni twoje oczekiwania w 100%!
Zajęcia tego rodzaju w naszej szkole w Poznaniu prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch metod (w zależności od poziomu): BLS Kommunikation oraz metody bezpośredniej.

Formy nauczania metodą BLS Communication

Kurs języka niemieckiego, prowadzony przy wykorzystaniu techniki BLS Kommunikation opiera się przede wszystkim na prowadzonych dyskusjach i rozmowach indywidualnych lub grupowych. Stosuje się w niej szeroki wybór form pracy, dopasowanych do potrzeb wzrokowców, słuchowców oraz kinestetyków. Zajęcia prowadzi kilku lektorów i native speakerów. Ich rotacja jest bardzo ważna, umożliwia bowiem lepsze zapoznanie się z prawidłową wymową, realizowaną przez różnych nauczycieli.

Drugą strategią, wykorzystywaną podczas kursów nauki tego języka w naszej szkole jest metoda bezpośrednia. Na jej podstawie dąży się do wykorzenienia nawyku myślenia w rodzimym języku, a następnie tłumaczenia danych zdań. Takie przyzwyczajenie przyczynia się do znacznego wydłużenia czasu odpowiedzi. Dlatego też tego typu kurs niemieckiego opiera się na przedstawieniu i przyswojeniu danej partii słówek, a następnie zadawaniu pytań przez lektora i szybkich odpowiedzi kursanta. Słownictwo poznawane podczas szkoleń odnosi się do każdej sfery życia codziennego, co gwarantuje kompetencje językowe podczas rozmów o rozmaitej tematyce. Obydwie metody zakładają przede wszystkim naukę mówienia po niemiecku i to już od pierwszych zajęć. Dzięki temu kurs jest bardzo dynamiczny, a efektem każdego spotkania z lektorem jest poznanie i utrwalenie szeregu nowych zwrotów i słówek.

Nauka odbywa się w sposób naturalny czyli poprzez mówienie po niemiecku. A ponieważ podczas zajęć nie używamy języka polskiego to postępy w nauce są jeszcze szybsze. Co więcej, zajęcia prowadzone są przez różnych lektorów. Dzięki temu poznajesz i „osłuchujesz” się z wieloma akcentami języka niemieckiego co jest niezastąpionym doświadczeniem w momencie zetknięcia się z osobami pochodzącymi z różnych stron Niemiec.