Język włoski w przedsiębiorstwie

Język włoski biznesowy

Kurs "Język włoski w przedsiębiorstwie" przeznaczony jest dla osób chcących poznać specjalistyczny język włoski w obszarze biznesu (elementy języka finansowego, ekonomicznego oraz prawniczego). Kurs pomoże Słuchaczom nabyć nowe kompetencje językowe, które są niezbędne do porozumiewania się w codziennych sytuacjach zawodowych.

Program kursu przewiduje kształcenie w zakresie umiejętności prowadzenia rozmów biznesowych, prowadzenia konwersacji telefonicznych, przygotowania prezentacji, prowadzenia negocjacji oraz pisania listów, notatek oraz wiadomości biznesowych. Program dostosowany jest również do potrzeb Słuchaczy.